КУРС „ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ ПО МОРЕ”

Курсът се провежда в лицензиран морски квалификационен център, по одобрена програма от Изпълнителна агенция „Морска администрация”, към Министерството на транспорта на Р. България.

В резултат на преминатото обучение и след успешно полагане на изпит пред държавна комисия, курсистите придобиват, международно призната правоспособност за управление на моторен и/или ветроходен плавателен съд до 40 БТ, без ограничение на района за плаването.

Параметри на обучението:

- работен език на обучението и изпита е руски език;

- продължителност на курса е 15 дни;

- дневна ангажираност е половин ден, без дните за плавателна практика, където ангажимента е целодневен;

- плавателна практика на борда на лицензирана моторно ветроходна яхта BAVARIA 33 CRUISER;

- задължително присъственост 90% от броя на часовете за подготовка;

Входни стандарти са: диплом за завършено образование (минимум основно), здравословна годност за работа на море, която се установява от одобрени медицински центрове на територията на гр. Варна, навършени 18 години и подписване на декларация, че лицето може да плува.