Welcome

Курсове по ветроходство

Ветроходството е динамичен, екологичен и здравословен спорт на открито под благоприятното влияние на слънце, вода и чист въздух, което се отразява положително на човешкото здраве и подобрява физическата дееспособност и двигателната култура на хората. 

Широко практикуван спорт в световен мащаб, за който няма долни и горни възрастови граници. 

Придобитите умения остават за цял живот. Ветроходството е работа в екип. 

За управлението на килови яхти се изисква екипност, а доброто класиране и сигурността на екипажа зависят от всеки един на борда. То учи и възпитава на уважение, дисциплина, отговорност и точност, дава възможност за дългосрочна реализация в типично морски професии. 

Ветроходството е един от най-скъпите спортове в света, но придобиването на знания и умения са всъщност лична инвестиция с безкрайна възвръщаемост.

 

Ветроходни курсове за НАЧИНАЕЩИ

Ветроходни курсове за НАПРЕДНАЛИ

Курс по спортно ветроходство

Курс по състезателно ветроходство