Welcome

Черноморец

Черноморец е курортна местност край кв. Галата във Варна. Разположена е на 10 км южно от центъра на града в гъста гора непосредствено до защитената местност Ракитника. Граничи с Фичоза и местността Паша дере. Природата е сравнително непокътната от човешката дейност. Брегът е стръмен, а крайбрежието се редува от малки пясъчни плажчета с едри скали, попаднали в морето заради свлачищни процеси.