Welcome

р. Ропотамо

Ропотамо (на гръцки: Ροπόταμος, Ропотамос) е река в Югоизточна България, вливаща се Черно море. Около устието на Ропотамо се е образувал дълъг и широк лиман, ограден от Черно море с пясъчни коси. Лиманът е плавателен за малки съдове и по него плуват екскурзионни корабчета. Този район е обявен за резерват Ропотамо. На територията на резервата се намират множество интересни и уникални природни обекти - лиманът на река Ропотамо, блатото Аркутино, лонгозни гори, които на тази географска ширина се срещат много рядко, различни скални феномени, мочурища, блата и други. Резерватът е част от по-голямата защитена зона "Рамсарско място Ропотамо".