Welcome

Поморие

Поморие е град в Югоизточна България. Той е разположен на тесен скалист полуостров, вдаден 3,5 км в Черно море, на 20 км от Бургас и на 18 км от Слънчев бряг. Градът е основан като гръцка колония с името Анхиало в края на V в.пр.Хр. Особено голям разцвет достига по време на римското владичество. Тогава градът става епископски център и сече собствени монети. От това време(III-IV в. сл. Хр.) е Тракийската куполна гробница - хероон, открита в покрайнините на днешно Поморие. Поморийското езеро е лагуна, разположена на ок. 2 км сев. от град Поморие. Езерото е отделено от морето с естествена пясъчна коса и изкуствена дига и само в южната си част има свързващ канал, чрез който се осъществява притока на морска вода. Над езерото минава Виа Понтика - една от големите въздушни магистрали на мигриращи птици от цяла Европа. От януари 2001 г. е обявено за защитена местност по силата на Закона за защитените територии.