Welcome

Бяла

Бяла е град в Североизточна България. Той се намира във Варненска област и е в близост до брега на Черно море. Историята на Бяла датира поне от 4 век пр.н.е. Тогава тя е носила името Аспрос. Селото е споменато в османски регистър от 1731 г. под името Ак дере. В града има етнографски парк. Наблизо е разположен палео-геоложкият обект Белите скали.